Burun Ameliyatı Öncesi

Bireylerin, burun estetiği ameliyatı öncesi neden bu ameliyatı olmak istediklerini sağlıklı bir şekilde düşünmeleri ve tartmaları, ameliyattan sonra beklentilerini saptamaları ve bunları doktoruyla paylaşması gerekmektedir. Her burun estetiği ameliyatı, kişinin mevcut burun yapısı, burnunun yüzüyle olan orantısı ve hastanın makul istekleri doğrultusunda, kişiye özel bir planlama ile yapılmalıdır.

Hasta ile ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası süreç hakkında detaylı olarak konuşmak, doktor – hasta arasındaki iletişimi sağlıklı kurmak çok önemlidir. Bu noktada hastanın beklentileri ve ruhsal durumu hakkında samimi olması, cerrahın ise hasta için mümkün olan sonuçları net bir şekilde anlatması gerekmektedir.

Op. Dr. Orhan Alan, burun ameliyatı öncesi hastalarını ameliyatta kullanılacak olan anestezi ve ameliyat tekniği, ameliyatın yapılacağı ortam, maliyet ve ameliyatın olası riskleri ve diğer konular hakkında aydınlatmaktadır.

Ameliyattan önce hastaların, daha önceden yaşadığı burun tedavisi, burun ameliyatı, varsa solunum güçlüğü ve alerjik konuları cerrahına anlatması, sürekli kullandığı ilaçlar varsa bunları paylaşması, sigara-alkol kullanımı hakkında cerrahını bilgilendirmesi gerekmektedir.

Ameliyatı yapacak olan cerrah ise ameliyattan önce yeme-içme, sigara-alkol tüketimi gibi alışkanlıklar konusunda hastasını uyarmalı, ameliyata nasıl hazırlanması gerektiği hususunda bilgiler vermelidir. Hasta tarafından bu bilgilerin harfiyen yerine getirilmesi, ameliyatın hem hasta hem de cerrah açısından daha rahat ve sağlıklı geçmesini sağlayacaktır.

Op. Dr. Orhan Alan ameliyat öncesi hastalarına, ameliyattan önceki gece uykularını iyi almalarını, kendilerini strese sokmamalarını ve rahatlatmalarını, ameliyata rahat kıyafetlerle gelmelerini, erkekler için bıyıklarını kesmiş olmalarını, bayanlar için küpe, kolye vb. takıları çıkarmış olmalarını ve ameliyattan sonra eve dönerken yanlarında onlara refakat edecek birisinin olmasını tavsiye etmektedir.